Om oss

Bo- og reiselyst, kultur og næringsliv i Ryfylke!

Staal og MIL har gått sammen om å arrangere om prosjektet «SMIL i Ryfylke».

Hensikten er å skape økt aktivitet og stolthet for å bo, besøke og etablere seg i Ryfylke og ikke mint viske bort geografiske skillelinjer.

Ryfast har fått regionen til virkelig å få øynene opp for det som vi bor her har visst så lenge.

Staal og MIL tar grep for å skape arbeidslyst og bolyst i Ryfylke. Gjennom «SMIL i Ryfylke» skal de vise fram det allsidige næringslivet og organisasjonslivet i Ryfylke.

Idrettslagene Staal og MIL ser at de har en viktig rolle for å delta i utviklingen av samfunnet rundt seg. Med dette samarbeidsarrangement ønsker vi å gi noe tilbake til våre sponsorer og ikke minst til regionen vi holder til i. I dette prosjektet skal både næringsliv og organisasjonslivet få vise seg fram.

I tillegg har kompetente arbeidsfolk aldri vært så viktig som nå. I Ryfylke skjer det så mye at alle må være med og bidra til at vi får tak i de beste folkene. Vi har næring i Ryfylke som er helt i toppen i verden. Det er ikke nok med bare natur. Organisasjonslivet i Strand og Ryfylke er en viktig faktor for arbeidstakere til å velge å ta jobb i Ryfylke.

Det er et stort potensialet i hva næringsliv og organisasjonsliv kan få til i sammen. Det er gjennom samarbeid Ryfylke virkelig blir en sterk region. Trygge oppvekstforhold og gode kulturtilbud til arbeidssøker og familien er absolutt viktig for de som søker jobb i Ryfylke.

Det er en alt for godt bevart hemmelighet at det nå skjer mye i vår region og at Ryfylke er i en særstilling. Vi opplever stor gründervirksomhet og noen av verdens ledende selskaper er etablert i vår region. Tunellen har åpnet opp for å gjøre reisen til markedet enklere og ikke minst lysten til å jobbe i et miljø med vakker natur og spennende arbeidsplasser.


Strand og Ryfylke har et fantastisk lag- og organisasjonsliv, og tilbyr barn i alle aldre å kunne delta i alle typer aktiviteter innen idrett og kultur. Vi i Midtbygden og Staal har nå i noen tiår samarbeidet om rekruttering, talentutvikling og ulike arrangement, og vi ønsker nå å vise hvilken bredde vi har også i våre samarbeidspartnere.

Målet er at «SMIL i Ryfylke» skal bli en tradisjon som skal fokusere på bo- og reiselivslyst og ikke minst kultur og næringsliv, for alle de som bor her og ikke minst de som har lyst til å etablere seg i en region med store muligheter.

%d bloggers like this: