Næringslivskonferansen

Smil i Ryfylke

Torsdag 30. september kl. 12.00 i Jørpeland Flerbrukshall

Vi har gått sammen om å sette bo- og reiselyst, kultur og næringsliv på agendaen med foredrag, utstilling, messe og lag og organisasjoner. Kombinasjonen næringsliv og kultur – eller frivilligheten om du vil – er kanskje Ryfylkes viktigste grunner til at rekruttering og kampen om de beste hodene skal vinnes

Det er en alt for godt bevart hemmelighet at det nå skjer mye i vår region og at Ryfylke er i en særstilling. Vi opplever stor gründervirksomhet og noen av verdens ledende selskaper er etablert i vår region. Tunellen har åpnet opp for å gjøre reisen til markedet enklere og ikke minst lysten til å jobbe i et miljø med vakker natur og spennende arbeidsplasser.

Strand og Ryfylke har et fantastisk lag- og organisasjonsliv, og tilbyr barn i alle aldre å kunne delta i alle typer aktiviteter innen idrett og kultur. Vi i Midtbygdens og Staal har nå i noen tiår samarbeidet om rekruttering, talentutvikling og ulike arrangement, og vi ønsker nå å vise hvilken bredde vi har også i våre samarbeidspartnere – det vi en gang kalte ”sponsorer”.

Frivilligheten er en helt unik mulighet til å skape attraktive arbeidsplasser og oppvekstvilkår i Ryfylke, og ikke minst innenfor det sosiale og muligheten for å treffe nye mennesker og sambygdinger. Derfor kommer næringsministeren.

Reiseliv, industri, transport, teknologi, mat og kultur i Ryfylke står overfor eventyrlige muligheter og vi er en del av dette fellesskapet.


Husk du kan delta sammen med dine kollegaer og familier på seminar, middag, konferanse og utstilling, i tillegg til alt som foregår rundt omkring i vårt nye idrettsanlegg, med ny bane og ny hall. Vi har invitert hele Ryfylke, Stavanger og Jæren med – så kommer du blir dette kanskje noe av det viktigste som har skjedd for å vise frem alt det vi står for og alt det vi kan 😉

Pris kr 400,-

Påmelding: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd99vzTDlHrrZMFTU4g6NnIFYKJD_KI2aHQnrizHKEfqsmkuw/viewform

%d bloggers like this: